Pel·lícula:    EL OTRO GUARDAESPALDAS 
Dia:            16-09-2017
Sessió:       19:00
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar