Pel·lícula:    CHURCHILL 
Dia:            15-09-2017
Sessió:       22:45
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar