Pel·lícula:    CHURCHILL 
Dia:            17-09-2017
Sessió:       16:00
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar