Pel·lícula:    EMOJI:LA PELÍCULA 
Dia:            15-09-2017
Sessió:       18:00
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar